Finanse

Formy prowadzenia działalności gospodarczej – jakie są i jakie wybrać?

Coraz więcej osób decyduje się na posiadanie własnego przedsiębiorstwa i prowadzenie działalności gospodarczej. Taka forma zarobkowania ma sporo zalet. Prowadząc własną działalność gospodarczą, jesteśmy bowiem szefami sami dla siebie, co pozwala rozwijać firmę zgodnie z własnymi oczekiwaniami oraz wypracować większy zysk w porównaniu z wykonywaniem pracy w oparciu o umowę o pracę. Z drugiej jednak strony własne przedsiębiorstwo nie gwarantuje nam stałego źródła dochodu na określonym poziomie i obarczone jest sporym ryzykiem. Prawo gwarantuje nam różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Każda z nich różni się przede wszystkim kwestiami formalnymi oraz finansowymi. Sprawdź, która z nich będzie najlepsza dla ciebie!

Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej

Polskie prawo przewiduje kilka form prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółki kapitałowe, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną, a także spółki osobowe, czyli spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną. Wybór jednej z nich powinien uwzględniać kilka kwestii – poznaj wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej.

Na początku musimy zastanowić się, czy działalność chcemy prowadzić wyłącznie samodzielnie, czy też z pomocą wspólników, czy chcemy odpowiadać z majątku prywatnego za ewentualne zobowiązania firmy, a także czy posiadamy fundusze na pokrycie wkładu.

Jeśli chcemy powadzić firmę wyłącznie samodzielnie, najlepszym wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej będzie jednoosobowa działalność gospodarcza. W przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych jej założycielami muszą być co najmniej dwie osoby fizyczne. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych ich założycielem może być jeden podmiot (osoba fizyczna lub osoba prawna).

Porównując procedury założenia, zdecydowanie najłatwiej założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy bowiem złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Procedura zakładania firmy w ten sposób została uproszczona na tyle, że wysyłając wniosek, od razu możemy zgłosić się do ubezpieczenia społecznego. Ponadto prowadzenie działalności w tej formie nie wymaga wnoszenia wkładu własnego. Podobnie sytuacja wygląda również w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. W tym jednak przypadku konieczne jest zawarcie umowy oraz złożenie wniosku do wspomnianej już ewidencji. Warto pamiętać, że spółka cywilna nie jest osobą prawną, wobec czego nie odprowadza podatku od swoich dochodów, a każdy ze wspólników rozlicza się samodzielnie.

W przypadku spółek osobowych (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) konieczne jest zawarcie umowy oraz dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Każda z tych spółek została uregulowana w kodeksie handlowym, jednak wspólnicy mają pewną dozę swobody podczas formułowania postanowień spółki. Warto pamiętać, że tego rodzaju podmioty cieszą się dość dużym zaufaniem ze względu na konieczność dokonania wspomnianego wpisu.

Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w jednej z wyżej wspomnianych form za zobowiązania finansowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością prowadzący odpowiada osobiście, choć w przypadku spółek osobowych ta odpowiedzialność jest subsydiarna. Jedyną możliwością uchronienia się przed koniecznością spłacania długów firmy z majątku osobistego jest założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Warto jednak pamiętać, że założenie spółki kapitałowej wiąże się z dość dużym formalizmem (umowa spółki musi mieć formę pisemną i musi zostać sporządzona przez notariusza). Ponadto dla założenia każdej ze spółek kapitałowych wymagane jest wniesienie wkładu na kapitał zakładowy.

Źródło

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00171